موقعیت

یوسف آباد ، انتهای خیابان 53 پارک نظامی گنجوی