موقعیت

روبروی متروی قلهک، نبش خیابان کدویی. ساختمان نوبهار