پکیج ها

۰

رایگان

 • انقضا بسته : ۱۰ روز
 • تعداد آگهی ها : ۳
 • مدت زمان آگهی ویژه : ۵ روز
 • لینک وب سایت : خیر
 • تعداد تصاویر گالری : ۴
 • رنج قیمت : خیر
 • ساعت کاری : خیر
 • کلمات کلیدی : بله
 • ایجاد کوپن تخفیف : خیر
 • ایجاد آگهی رویدادها : خیر

رایگان

Choose plan
۵۸۰

پلن طلایی

 • انقضا بسته : ۱۸۰+۳۰ روز
 • تعداد آگهی ها : ۳۵
 • آگهی ویژه : ۲۵
 • مدت زمان آگهی ویژه : بدون انقضا
 • نمایش ویدئو : بله
 • لینک وب سایت : بله
 • تعداد تصاویر گالری : ۱۵
 • رنج قیمت : بله
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد پمپاژ اگهی : ۱۵
 • ایجاد کوپن تخفیف : بله
 • ایجاد آگهی رویدادها : بله

روزانه : ۱۶۰۰ تومان

Choose plan