Tag: عروس

۹, تیر ۱۳۹۹

انگشتر نشون

انگشتر نشون اگه بخواهیم طبق رسم و رسوم سنتی در ایران جلو بریم، حلقه نشون، جز هدایایی هست که در...
Read more

۳۰, اردیبهشت ۱۳۹۹

چطور کفش عروس انتخاب کنیم؟

چطور کفش عروس انتخاب کنیم؟ 🔻 هیچ چیز بدتر از این نیست که با انتخاب کفش عروس نامناسب، در روز عرو...
Read more

۲۰, اردیبهشت ۱۳۹۹

رینگ گل، جایگزینی سبک برای دسته گلهای عروس در سال 2020

رینگ گل، جایگزینی سبک برای دسته گلهای عروس در سال ۲۰۲۰ دسته گلهای عروس در سال ۲۰۲۰ 🔻 دسته گل ها...
Read more

۲۰, اردیبهشت ۱۳۹۹

تور سر عروس، آری یا خیر؟!

تور سر عروس، آری یا خیر؟! 🔻 تور سر عروس بلند یا کوتاه ؟ دانتل یا ساده ؟ در ادامه بخوانید ̷...
Read more