جایروپلن

Search Filters

Total

Listings : 1

پرواز با جایروپلن در مرکز آموزش خلبانی افلاک...

جایروپلن نوعی هواپیمای بالگرد است که جهت ظاهری مشابه هلی کوپتر بوده ول...